___________________ Getal en Ruimte - Havo/Vwo 2 - Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |

Lijst met onderwerpen (de trefwoorden uit het boek)

A

Aanpak probleem oplossen
Afname in procenten
Afstand (in assenstelsel)
Afstandstabel
Afvalsysteem
ASCII-code

B

Balansmethode
Beeld
Beelddiagram
Bergparabool
Beschrijvende statistiek
Big Mac-index
Binaire code
Binnengebied cirkel
Bissectrice
Bit
Blad
Boomdiagram
Bovenvlak
Brailleschrift
Brandpunt
Breuken vereenvoudigen
Bruggenprobleem (Königsbergen)
Buitengebied cirkel
Buiten haakjes halen
Byte

C

Centrummaat
Cilinder
Cirkeldiagram
Code
Competitie
Construeren
Cryptografie

D

Dalparabool
Decoderen
Deellijn
Deelvraag
Delen door een breuk
Derde macht
Derde machtswortel
Diagonaalvlak
Driehoeks van Sierpinski
Dubbele product
Dubbel steel-bladdiagram

E

Elkaars omgekeerde
Enquête (formulier opstellen)
Euler, Leonard
Excel

F

Factor voor wortelteken
Formule opstellen van lijn
Fractal
Fractal van Mandelbrot
Frequentie
Frequentietabel

G

Geheimschrift
Gelijknamige breuken
Gelijksoortige termen (h1)
Gelijksoortige termen (h3)
Gelijksoortige wortels
Gelijkvormig
Gemeenschappelijke factor
Gemiddelde
Gerichte graaf
Graaf
Grondvlak
Grondvlak piramide
Grondvlak prisma

H

Haakjes wegwerken
Halve competitie
Hele competitie
Herleiden van producten
Histogram
Hoogtelijn
Hoogte toren berekenen
Hoogte van kegel
Hoogte van piramide
Hoogte van prisma

I

Indexcijfer
Ingeschreven cirkel
Inhoud bij vergroten
Inhoud balk
Inhoud cilinder
Inhoud kegel
Inhoud piramide
Inhoud prisma
Inhoudsformules
ISBN-nummer

J

Julia-boom

K

Kegel
Knock-out systeem
Koch, Helge von
Kwadratische formule
Kwadratische vergelijking
Kwadratische vergelijking met haakjes
Kwadratische vergelijking oplossen
Kwadratisch memory spel
Kwadratisch verband
Kwantitatieve gegevens

L

Landmeter
Legenda
Lengte-eenheid
Lichaamsdiagonaal
Lijndiagram
Lineaire formule
Lineair verband
Linkerlid

O

Omgekeerde
Omgekeerde stelling van Pythagoras
Omgeschreven cirkel
Omtrek van cirkel
Onderzoek opzetten
Onderzoeksvraag
Ontbinden in factoren
Ontbinden van grote getallen
Oplossen van vergelijking
Oplossing van vergelijking
Oppervlakte bij vergroten
Oppervlakte cirkel
Oppervlakte driehoek
Oppervlakte parallellogram
Oppervlakte terrein
Oppervlakte vlakke figuur
Opstaande ribbe
Origineel

P

Paraboloïde
Parabool
Parallellogram
Percentage
Percentages berekenen
Pick, Georg
Piramide
Pisa, Leonardo van
Prisma
Probleem oplossen
Probleem oplossen (schema)
Procent
Procentuele afname
Procentuele toename
Product
Product van machten
Product-som-methode
Punt (van graaf)
Pythagoras
Pythagorasboom
Pythagorasfiguur

R

Raadsels oplossen
Rechterlid
Rechthoekige driehoek
Rechthoekszijde
Rechthoekszijde (berekenen)
Rekenregels voor breuken
Richtingscoëfficiënt
Richtlijn
Rüttimann, Toni

S

Scheurlijn
Schuine zijde
Schuine zijde (berekenen)
Scytalle
Sector
Semafoor
Sierpinskispel
Sleutel
Sneeuwvlokkromme
Snijpunten van grafiek
Som
Spijkerbord
Staafdiagram
Statistiek
Steel
Steel-bladdiagram
Stelling van Pythagoras
Stomphoekige driehoek
Streepjescode

T

Tabel (van een getal)
Tak
Tapijt van Sierpinski
Teken
Toename in procenten
Toren van Hanoi
Totale frequentie
Trapezium
Trefwoord
Turftabel
Turven

V

Variabele
Variabele invoeren
Verbinding
Vergelijking
Vergelijking x²=c
Vergrotingsfactor
Vergrotingsfactor berekenen
Vergrotingsfactor en inhoud
Vergrotingsfactor en oppervlakte
Verheffen tot derde macht Vermenigvuldigingspunt
Vlieger
Vloeistoffen mengen
VU_Grafiek

Z

Zelfgelijkvormigheid
Zwaartelijn
Zwaartepunt